003G1350Impulsne cijevi

003G1350

Tehnički podaci