003G1360Impulsne cijevi

003G1360

Tehnički podaci