003G1380Impulsne cijevi

003G1380

Tehnički podaci