003G1390Impulsne cijevi

003G1390

Tehnički podaci