003G1404



Impulsne cijevi

003G1404

Tehnički podaci