003H6908Zavarne spojnice

003H6908

Tehnički podaci