Izmjenjivači

003H6909Zavarne spojnice

003H6909

Tehnički podaci