Regulatori temperature

003H6910Zavarne spojnice

003H6910

Tehnički podaci