Regulatori temperature

003H6911Zavarne spojnice

003H6911

Tehnički podaci