003H6912Zavarne spojnice

003H6912

Tehnički podaci