003H6913Zavarne spojnice

003H6913

Tehnički podaci