003H6915Prirubničke spojnice

003H6915

Tehnički podaci