003H6916Prirubničke spojnice

003H6916

Tehnički podaci