003H6917Prirubničke spojnice

003H6917

Tehnički podaci