Granski regulacijski (balans) ventili

PFM 4000 mjerni uređaj



PFM 4000 mjerni uređaj

PFM 4000 mjerni uređaj

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 003L8201 
Opis PFM 4000 standard suitcase - 20 bar