Granski regulacijski (balans) ventili

003Z0706AB-QM Automatski ograničavač protoka

003Z0706

Tehnički podaciNarudžbeni broj 003Z0706 
Dimenzije DN150  DN
Opis S mjernim priključcima 
Protok 145000 l/h  l/h
Područje diferencijalnog tlaka 30 - 400 kPa  kPa
Minimalni tlak 30  kPa
Spoj Prirubnica 
Kućište ventila GG 25 
Nazivni tlak PN 16