Elektromotorni ventili

VFM 2VFM 2

VFM 2

Tehnički podaciNarudžbeni broj 065B3053 
kvs 1  m3/h
Karakteristike miješanja -