Radijatorski termostati

Elektrotermički pogoni, TWAElektrotermički pogoni, TWA

Elektrotermički pogoni, TWA

Tehnički podaciNarudžbeni broj 088H3114 
Tip TWA-A 
Opis Danfoss RA spoj 
Napon 24  V.a.c.
Način rada NC/S (s krajnjim prekidačem) 
Frekvencija 50 - 60  Hz
Prosječna potrošnja struje 2  VA
Dužina kabla 120  mm