Izmjenjivači

XG 20 /LRastavljivi izmjenjivači topline su projektirani za sisteme daljinskog grijanja (DH) i nude izuzetnu sposobnost provođenja topline. Pogodni su za primjenu u grijanju, za potrošnu toplu vodu, a posebno tamo gdje se zahtjeva čišćenje izmjenjivača topline. Također su pogodni za primjenu u HVAC sistemima (grijanje, ventilacija i klimatizacija), hlađenju i industriji.

XG 20 /L

Tehnički podaci