Sobni termostati

Elektronski alarm kondenzacije, EDAEDA je elektronički alarm kondenzacije za nadgledanje rashladnih panela.
EDA se koristi zajedno s Danfoss regulatorima bez pomoćne energije FED/FEK ili elektroničkim regulatorima klime ECC.


Elektronski alarm kondenzacije, EDA

Tehnički podaci

Dokumentacija

Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Dew-point alarm, types EDA-24 and EDA-230
VD36A302_EDA_teamc.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VD36A302, Jezik: engleski, Datum objave: 07/04 2011
 


Upute
 
EDA-24, EDA-230
vi36b151.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIUNR151, Jezik: (51) DK,GB,DE, Datum objave: 01/06 2001