Podno grijanje - vodeno

Ograničivač povratne temperature FJVR osjetnikOgraničivač povratne temperature FJVR automatski regulira povratnu temperaturu iz radijatora, konvektora, malih krugova podnog grijanja itd.

Ograničivač povratne temperature FJVR osjetnik

Tehnički podaciNarudžbeni brojTipOpisTemperaturni raspon
(° C)

FJVR Osjetnik

003L1040 FJVRTermostatski osjetnik10 - 50
003L1070 FJVRTermostatski osjetnik10 - 80
003L1072 FJVRTermostatski osjetnik10 - 50


Dokumentacija

Certifikati
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCIDL102, Jezik: engleski, Datum objave: 27/06 2013
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
FJVR ogranièavaè povratne temperature
016_fjvr.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDTGJ137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2001
 
Return temperature limiter type FJVR
VDTGO602 FJVR (English).pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDTGO602, Jezik: engleski, Datum objave: 05/11 2018
 


Upute
 
Thermostatic Return Temperature Limiter, type FJVR
003L1421_GB.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VITGR102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/01 2002
 


PriborOgraničivač povratne temperature FJVR tijelo ventila FJVR ventil koristiti se isključivo u kombinaciji s ograničivačem povratne temperature tip FJVR. FJVR venitl se ugrađuje na izlazu iz radjatora ili u krug podnog grijanja. Ventil (i osjetnik) može biti montiran u bilo kojem položaju s tim da se pazi na smjer protoka.
Za osjetnike Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.