Radijatorski termostati

Ventili s uronskom cijeviRA 15/6T je poseban ventil izveden sa polazom i povratom u jednom priključku na radijator. Ventili s uronskom cijevi su pogodni za kupaonske radijatore jer omogućuju ugradnju električnog grijača u drugi priključak.
-RA 15/6TB ventili za dvocjevne sustave
-RA 15/6T ventili za jednocjevne sustave


Ventili s uronskom cijevi

Tehnički podaciNarudžbeni brojTipDizajn

RA 15/6T za
Jednocjevne sustave

013G3218 RA 15/6TPodni priključak
013G3220 RA 15/6TPodni priključak
013G3268 RA 15/6TZidni priključak
013G3270 RA 15/6TZidni priključak

RA 15/6TB za
Dvocjevne sustave

013G3210 RA 15/6TPodni priključak
013G3215 RA 15/6TZidni priključak


Dokumentacija

Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Lance valve RA 15/6TB
VDTQV202_RA_15-6TB_teamcent.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDTQV202, Jezik: engleski, Datum objave: 19/04 2011
 


Upute
 
RA 15/6T, RA 15/6TB
013R9001_Vi51U500.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VI51U500, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 01/08 2005