Regulatori temperature

RAVITermostatski osjetnik/pogon koji se može upotrebljavati u kombinaciji s 2-putim (prolaznim) ventilima tip RAV-/8 i VMT-/8, odnosno s 3-putim ventilima tip VMV i KOVM.

Prvenstvena namjena pogona RAVI jest regulacija temperature malih sustava pripreme PTV - bilo da se radi o protočnom zagrijavanju ili punjenju spremnika.


RAVI

Tehnički podaci

Dokumentacija

Audio-vizualni materijali
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 18/02 2008
 


Certifikati
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCLJD302, Jezik: engleski, Datum objave: 06/03 2017
 


Deklaracije
 
RAVI
RAVI-.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJFAZ102, Jezik: engleski, Datum objave: 23/03 2006
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
RAVI
RAVI_VD52Q503.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VD52Q503, Jezik: njemački, Datum objave: 21/12 2006
 
RAVI
VDLJN102_RAVI.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDLJN102, Jezik: engleski, Datum objave: 09/08 2017
 
VMT
VMT_VD52I802.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VD52I802, Jezik: engleski, Datum objave: 06/10 2006
 


Upute
 
RAVI
VI5AB302_RAVI.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VI5AB302, Jezik: engleski, Datum objave: 29/03 2016
 
RAVI (UK)
vigbi100.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VIGBI100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 30/05 2003