Regulatori temperature

RAVKUpotrebljava se zs regulaciju temperature malih spremnika tople vode ili izmjenjivača topline u radijatorskim sustavima grijanja.

RAVK je termostatski osjetnik/pogon koji se može upotrebljavati u kombinaciji s 2-putim (prolaznim) ventilima tip RAV-/8, VMT-/8 i VMA, odnosno s 3-putim ventilima tip KOVM.
RAVK se, u kombinaciji s 3-putim ventilima VMV 15 i VMV 20, koristi za regulaciju temperature miješanjem u sustavima pripreme PTV.


RAVK

Tehnički podaci

Dokumentacija

Audio-vizualni materijali
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 18/02 2008
 


Certifikati
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCLJD302, Jezik: engleski, Datum objave: 06/03 2017
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
RAVK
VD52B402_RAVK.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VD52B402, Jezik: engleski, Datum objave: 29/09 2015
 
RAVK
VD52B403_RAVK.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VD52B403, Jezik: njemački, Datum objave: 15/09 2017
 
VMT
VMT_VD52I802.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VD52I802, Jezik: engleski, Datum objave: 06/10 2006
 


Upute
 
RAVK (25-45 oC)
VIFAE12Z_RAVK_25-45.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VIFAE12Z, Jezik: (2Z) GB,PL, Datum objave: 26/05 2009
 
RAVK (25-65oC)
VI52H92Z_RAVK.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VI52H92Z, Jezik: (2Z) GB,PL, Datum objave: 28/11 2014