AFPRegulator diferencijalnog tlaka bez pomoćne energije koji se prvenstveno upotrebljava u sustavima daljinskog grijanja. Regulator zatvara s povišenjem diferencijalnog tlaka.

Regulator se sastoji od:
-regulacionog ventila (prirubnički spoj) tip VFG 2 / VFG 21 - za tehničke parametre pogledaj dolje pod "Poveži s..."
-pogona tip AFP / AFP-9 s regulacionom membranom i oprugom za podešavanje diferencijalnog tlaka - vidi dolje.


AFP

Tehnički podaciNarudžbeni brojMax. temperatura radnog medija
(°C)
FunkcijaPodešavanjeMin. podešeni dP
(bar)
Max. podešeni dP
(bar)
Max. radni tlak
(bar)

AFP

003G1016 150Regulator dif. tlakaPrilagodljiv0,151,525
003G1017 150Regulator dif. tlakaPrilagodljiv0,10,725
003G1018 150Regulator dif. tlakaPrilagodljiv0,050,3516

AFP-9

003G1014 150Regulator dif. tlakaPrilagodljiv1625
003G1015 150Regulator dif. tlakaPrilagodljiv0,5325


Dokumentacija

Audio-vizualni materijali
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 18/02 2008
 


Članak/Predavanje
 
AFP/VFG
vnccf202.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VNCCF202, Jezik: engleski, Datum objave: 08/01 2004
 


Deklaracije
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJKWA102, Jezik: engleski, Datum objave: 20/12 2006
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJLRI102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC702_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (2,9 Mb), Literatura broj: VJLIC702, Jezik: engleski, Datum objave: 06/03 2017
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLIE102, Jezik: engleski, Datum objave: 09/02 2016
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
AFP/VFG 2 (21)
VDCAD702_AFP-VFG2.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDCAD702, Jezik: engleski, Datum objave: 14/12 2016
 
AFP/VFG 2 (21)
VDCAD703_AFP-VFG2.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDCAD703, Jezik: njemački, Datum objave: 14/12 2016
 
AFP/VFG 2 (21)
VDCAD737_AFP-VFG2.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDCAD737, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 14/12 2016
 


Upute
 
AFP / VFG 2
VICAK21I_AFP-VFG2.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VICAK21I, Jezik: (1I) DK,GB,DE,FR,SE,FI,CN,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 29/09 2015
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIHCW100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 27/10 2003
 


Pribor