Granski regulacijski (balans) ventili

TVM-WTVM-W je automatski mješajući ventil koji osigurava stalnu temperaturu miješanja. Koristi se za trenutačnu dobavu vode na željenoj temperaturi.
Pogodan je za pojedinačna izljevna mjesta (npr. kade, bazene, tuševe i bidee.) ili mali broj grupiranih izljevnih mjesta.

TVM-W osigurava visoki nivo zaštite od opeklina što je izuzetno važno u bolnicama, školama ili stambenim zgradama (npr. kod provođenja procesa termičke dezinfekcije sustava - zaštita od Legionele).


TVM-W

Tehnički podaci

Dokumentacija

Case Stories
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Literatura broj: VZA6E302, Jezik: engleski, Datum objave: 10/09 2014
 


Deklaracije
 
Manufacturer declaration_TVM-H/TVM-W
VJD3B302_Manufacturer declarations TVM.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJD3B302, Jezik: engleski, Datum objave: 06/06 2019
 


Prospekt
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Literatura broj: VBA6M302, Jezik: engleski, Datum objave: 10/10 2014
 
CCR2+ Smart and energy efficient anti-legionella in DHW
VBD3H102_CCR2+_Leaflet_Jun2018_EN_lores.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VBD3H102, Jezik: engleski, Datum objave: 21/09 2018
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBA7G302, Jezik: engleski, Datum objave: 12/12 2016
 
MTCV: Optimize the performance of domestic hot water systems
VBD3A502_MTCV_Leaflet_Jun2018_EN_lores.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VBD3A502, Jezik: engleski, Datum objave: 21/09 2018
 
Učinkovita rješenja za svaku aplikaciju
web_Danfoss_prirucnik.pdf (19,0 Mb), Literatura broj: VBA6M137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 17/11 2010
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Thermostatic Mixing Valve TVM-W
VD57O902_TVM-W.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VD57O902, Jezik: engleski, Datum objave: 28/11 2016
 


Upute
 
TVM-W, 2.gen.
VIBFB100_TVM-W.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VIBFB100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 21/04 2014